Notice: Funcția WP_Scripts::localize a fost apelată incorect. Parametrul $l10n trebuie să fie un tablou. Pentru a trece date arbitrare în scripturi, folosește în schimb funcția wp_add_inline_script(). Te rog vezi Depanare în WordPress pentru mai multe informații. (Acest mesaj a fost adăugat în versiunea 5.7.0.) in /home3/clubulnautic/public_html/wp-includes/functions.php on line 5835

CURS DE FORMARE PENTRU DOBÂNDIREA COMPETENŢELOR DE CONDUCĂTOR DE AMBARCAŢIUNI DE AGREMENT PROPULSATE CU MOTOR ŞI VELE

Publicat de administrator pe

Programul de pregătire se adresează celor care doresc să candideze la evaluarea necesară obţinerii certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement la clasele C şi D, pentru asigurarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare cunoaşterii şi conducerii în deplină siguranţă a ambarcaţiunilor de agrement cu vele şi motor, pe ape interioare şi în zone maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 6 Mm faţă de coastă.

 Pentru înscriere, la cursul  de conducător de ambarcaţiune de agrement, candidatul trebuie să prezinte următoarele documente:

  1. Copie simplă act identitate (BI/CI/paşaport);
  2. Adeveriţă medicală de la medicul de familie în care să fie specificat „Apt conducător ambarcaţiuni de agrement” (care să ateste starea de sănătate, în special din punctul de vedere al acuităţii vizuale şi auditive);
  3. Aviz psihologic în copie, eliberat de un psiholog autoriz sau o policlinică, originalul urmând a fi folosit pentru înscrierea la sesiunea de examinare organizată de Autoritatea Navală Română (ANR);
  4. Completarea formularului tipizat de înscriere.

Documentele prevăzute la punctele 3 şi 4 pot fi folosite şi la înscrierea pentru sustinerea examenului în cadrul ANR (dacă nu sunt emise în termen de 3 luni de la data înscrierii la examen).

Vârsta minimă pentru susţinerea examenului de obţinere a certificatului internaţional de conducător pentru ambarcaţiunea de agrement, la ANR conform Ordinul nr. 527/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele minime de pregătire, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement, este 18 ani împliniţi, condiţie ce nu se impune în cazul frecventării cursurilor autorizate şi susţinerii testării finale, după absolvire.

 CLASA C – certificat ce dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement în zonele maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 6 Mm faţă de ţărm;

Program studiu – curs intensiv CCA clasa C – (40 ore) cu durata de 5 zile x 8 ore /curs de zi

 CLASA D – certificat ce dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe căi navigabile interioare. Posesorului certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D îi este interzis a naviga în apele maritime interioare.

Program studiu – curs intensiv CCA clasa D (24 ore) cu durata de 3 zile x 8 ore /curs de zi/ şi 4 zile prin program personal;

Program studiu – curs intensiv MANEVRA NAVEI CU VELE (16 ore) cu durata de 2 zile x 8 ore /curs de zi.

Cursul CCA se finalizează prin susţinerea testului individual de  evaluare şi o probă de verificare practică cu durata totală de 2 (două) ore pentru  obţinerea certificatului de absolvire corespunzător, document recunoscut de  ANR şi necesar pentru înscrierea la examenul de certificare de la ANR.

Competențe minime necesare conducătorilor de ambarcațiune de agrement:

  • CLASA C

LEGISLAȚIE NAVALĂ

COLREG – Regulamentul internaţional pentru prevenirea coliziunilor pe mare,

CONDUCEREA ȘI MANEVRA AMBARCAȚIUNII PE APE MARITIME

MARINĂRIE

NAVIGAȚIE MARITIMĂ

  • CLASA D

LEGISLAȚIE NAVALĂ, Regulamentul de navigaţie pe Dunăre (RND)

CONDUCEREA ȘI MANEVRA AMBARCAȚIUNII PE APE INTERIOARE

Abilitatea de a aplica cunoştinţele nautice şi tehnice în practică

Conduita în circumstanţe speciale

MARINĂRIE

CONDUCEREA ŞI  MANEVRA AMBARCAȚIUNII PE APE INTERIOARE

CLASA C

CURS TEORETIC –  22 ORE

CURS PRACTIC – 18 ORE

CLASA D

CURS TEORETIC –  14 ORE

CURS PRACTIC – 10 ORE

MANEVRA AMBARCATIUNI CU VELE

CURS TEORETIC –  12 ORE

CURS PRACTIC – 12 ORE

Doritorii se pot înscrie contactând pe coordonatorul cursurilor CAA, dl. Cam. Fl.(Rz) dr. Ion CUSTURĂ, tel. 0723292596, emailȘ ion.custura@clubulnautic.ro sau pe.dra prof.drd. Andreea MIHĂESCU (președinte CNR), tel. 0736524590, email- andreea@clubul nauticroman.ro sau office@clubulnauticroman.ro


1 comentariu

Magazin Nautic | Fără finanțare sportul moareeee !!! · 31/05/2018 la 07:06

[…] în inaugurarea Cursurilor pentru conducătorii de ambarcaţiuni de agrement, cu motor şi vele (http://www.clubulnautic.ro/curs-de-formare-pentru-dobandirea-competentelor-de-conducator-de-ambarcat…),  cât și în demonstrațiile de măiestrie în conducerea ambarcațiunilor cu vele, SUP, […]

Comentariile sunt închise.